คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางถึงกรุงเทพฯ
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เชค คาหลิด บิน อาเหม็ด บิน โมฮัมเหม็ด อัล คอลิฟะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนเดินทางถึงกรุงเทพฯ
การประชุมคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา (CPR) เพื่อเตรียมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงความภาคภูมิใจกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยตลอดปี 2562 มาร่วมกันสร้างอาเซียนที่ “ร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
งานเปิดตัวบูธกิจกรรม Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019 Interactive kiosk