คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม
โลกใบใหญ่ ใกล้ตัวเรา Ep. 09 – การประชุม AMM PMCs และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Green Meeting ช่อง 7 เมื่อวันที่ 2 ก.ค.62