คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ออสเตรเลีย
พิธีเปิดตัว ASEAN-Australia Counter-Trafficking (ASEAN-ACT) Initiative ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน
นาย Jaime Antonio Pomareda Montenegro รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC)
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52