คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
ไทยเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ประชุมอาเซียน ปี 2562 คุยกับ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ ไทยเตรียมความพร้อม “ประธานอาเซียน” ปี 2562