คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
Preparatory ASEAN Trade Negotiating Committee (TNC) Meeting
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
การประชุมคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา วันที่ 20 มิถุนายน 2562
เพลงพลังอาเซียน (Advancing Together as One)
เพลงอาเซียนยั่งยืน (ASEAN Will Go Far) THAI SUB
การประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “Cybersecurity : Implications on Peace and Security in the ASEAN Region”