คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
เพลงพลังอาเซียน (Advancing Together as One)
เพลงอาเซียนยั่งยืน (ASEAN Will Go Far) THAI SUB
การประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “Cybersecurity : Implications on Peace and Security in the ASEAN Region”
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ขอเชิญชวนชาวไทย มาร่วมมือ ร่วมใจกัน สร้างอาเซียนให้ “ก้าวไกล​” ยั่งยืนไปด้วยกัน
ASEAN2019 : นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
26th SOCA, 21st ASCC Council and Related Meetings, 13 – 18 May 2019, Chiang Mai, Thailand