คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
5th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) Chiang Rai, Thailand
ขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน วันที่ 1 เมษายน 2562 ข่าวเที่ยง
ร่วมกับส่งต่อ “พลังในการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด” ไปกับวง SWEAT16!
มาร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ ไปกับ “ศิลปินวงไทยเทเนี่ยม”
งานเปิดตัวสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ‘คนรุ่นนี้ เพื่อคนรุ่นหน้า’
มาร่วมกันส่งต่อ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอาเซียน” ไปกับ “คุณภูริ หิรัญพฤกษ์”