คลังวิดีโอ

 
ASEAN
THAILAND
งานเปิดตัวบูธกิจกรรม Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019 Interactive kiosk
คลิปจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019 Interactive Kiosk
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ASEAN Regional Forum (ARF)
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศ เลขาธิการอาเซียน แขกรับเชิญของประธาน และคู่สมรส
การเดินทางมาถึง