เชค คาหลิด บิน อาเหม็ด บิน โมฮัมเหม็ด อัล คอลิฟะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนเดินทางถึงกรุงเทพฯ

ไม่มีข้อมูล