นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อย่างไม่เป็นทางการ (Retreat)

ภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนวันแรก - Springnews
เกาะติด ASEAN Summit 2016 : ภาพรวมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนวันแรก