การประชุมคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา (CPR) เพื่อเตรียมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562