คู่สมรสผู้นำอาเซียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี