การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล

การลดขยะในทะเลกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เนื่องจากทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปี สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ ทำให้แนวปะการังและพื้นท้องทะเลเสื่อมโทรม

ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ จะมีการรับรองร่างกรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล สำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกันในอาเซียน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและทำให้ทะเลบ้านเรายังสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่ามาเยือนต่อไป