นายดัมดิน ซอกต์บาตาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียเดินทางถึงกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายดัมดิน ซอกต์บาตาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงของเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562