พบหารือทวิภาคีกับนางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือสาธารณรัฐเกาหลีกับอาเซียน และความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความที่มีความสนใจร่วมกัน