การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน เช่น การขยายเวลาทำการด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมเป็น 24 ชม และการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านทั้งสอง รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจนเสริมสร้างกลไกทวิภาคีที่มีอยู่