การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในสาขาที่ฟิลิปปินส์มีศักยภาพ