ีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 17 มกราคม 2562