งานนิทรรศการ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงราย