ไทยเปิดตัวแนวคิดหลักและตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562