พิธีเปิด Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019 Interactive Kiosk