30
กรกฎาคม
2562

การประชุมไตรภาคีระหว่างไทย ในฐานะประธานอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน กับตุรกี

30
กรกฎาคม
2562

การประชุมไตรภาคีระหว่างไทย ในฐานะประธานอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน กับตุรกี

444

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานอาเซียน เข้าร่วมการประชุมสามฝ่ายกับนายเมฟเลิต ชาวูโชลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี ในฐานะประเทศคู่เจรจารายสาขา และดาโตะ ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับตุรกี อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน การค้าขายในรูปแบบดิจิทัล และความเชื่อมโยง รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ G20 ซึ่งตุรกีเป็นประเทศสมาชิก

คลังรูปภาพ : การประชุมไตรภาคีระหว่างไทย ในฐานะประธานอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน กับตุรกี