21
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 5

21
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 5

1,103

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “The Future of Thailand and ASEAN” ที่การประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดย Bloomberg โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนและบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

คลังรูปภาพ :  นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 5