23
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

23
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

1,674

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในฐานะประธานอาเซียน

คลังรูปภาพ : นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34