19
กันยายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 19 กันยายน 2562

19
กันยายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 19 กันยายน 2562

972

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เพื่อหารือความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ ) และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

 

คลังรูปภาพ : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 19 กันยายน 2562