31
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 31 พฤษภาคม 2562

31
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 31 พฤษภาคม 2562

1,679

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) เพื่อหารือความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือในกรอบ ARF (ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา จีน อียู อินเดีย ญี่ปุ่น มองโกเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ และเตรียมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562