30
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม 30 พฤษภาคม 2562

30
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม 30 พฤษภาคม 2562

1,006

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม ร่วมกับนาย Huang Xilian เอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียน เพื่อหารือความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม (ซึ่งประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และเตรียมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562