19
กันยายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม 19 กันยายน 2562

19
กันยายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม 19 กันยายน 2562

912

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม เพื่อหารือความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม (ซึ่งประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

 

คลังรูปภาพ : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม 19 กันยายน 2562