22
มิถุนายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23

22
มิถุนายน
2562

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23

1,006

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASEAN Coordinating Council – ACC) เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

 

คลังรูปภาพ : การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23