20
กรกฎาคม
2562

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562

20
กรกฎาคม
2562

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562

2,738

ไทยในฐานะประธานอาเซียนโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 29 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562 ที่เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน และประธานร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกับประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 20 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 26

ในการนี้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการด้วย

นอกจากนี้ จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในกรอบอนุภูมิภาคอีก 4 การประชุม ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (LMI) ครั้งที่ 12 การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-คงคา ครั้งที่ 10  การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 9 และการประชุมรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย สำนักเลขาธิการอาเซียนกับนอร์เวย์ การประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย สำนักเลขาธิการอาเซียนกับตุรกี การประชุมสามฝ่ายระหว่างไทย สำนักเลขาธิการอาเซียนกับสวิตเซอร์แลนด์ และพิธีภาคยานุวัติสารสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปรูและประเทศผู้สมัครอื่น ๆ

ในการประชุมครั้งนี้ จะมีผู้แทนจากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา 10 ประเทศ (ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย สหรัฐอเมริกา) ประเทศสมาชิกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนอกเหนือจากประเทศคู่เจรจาอีก 7 ประเทศ (บังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี มองโกเลีย ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ติมอร์-เลสเต และศรีลังกา) และประเทศที่ได้รับเชิญในฐานะแขกของประธานอาเซียน ได้แก่ นอร์เวย์ เปรู สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี

กระทรวงการต่างประเทศจะเปิดศูนย์สื่อมวลชนสำหรับการประชุมดังกล่าวที่เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และเปิดทำการตามวันและเวลา ดังนี้

  • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562       :    ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.
  • วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562      :    ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.
  • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562        :    ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น.
  • วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562      :    ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น.
  • วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562         :    ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562          :    ระหว่างเวลา 07.00 – 15.00 น.