22
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34

22
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34

800

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเป็นผู้ต้อนรับ