23
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ที่กรุงเทพฯ

23
มิถุนายน
2562

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ที่กรุงเทพฯ

855

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ที่กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ที่โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีผู้นำอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของประชาชนชาวอาเซียนกว่า 640 ล้านคน ที่ประชุมได้สนับสนุนแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งจะสามารถส่งเสริมการสร้าง “ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต” นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนยังเห็นพ้องกับนายกรัฐมนตรีว่าอาเซียนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในโลก อาทิ ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ความขัดแย้งทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้ ผู้นำได้แสดงความยึดมั่นต่อระบบการค้าแบบพหุภาคี และจะดำเนินการเพื่อเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

ในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนในการจัดการกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ขยะทะเล และความมั่นคงทางไซเบอร์ อีกทั้งผู้นำยังได้เรียกร้องให้อาเซียนร่วมกันส่งเสริมการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ การสร้างดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อผลักดันเป้าหมายการสร้างหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้นำได้รับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน และปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ผู้นำยังได้รับรองแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนและความเชื่อมโยงในระดับประชาชน

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ที่กรุงเทพฯ