22
พฤษภาคม
2562

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ร่วมสนับสนุนประชาคมอาเซียนที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

22
พฤษภาคม
2562

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ร่วมสนับสนุนประชาคมอาเซียนที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

541

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมอาเซียน และเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนและกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ พบหารือกับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (ASEAN Women Entrepreneurs Network Thailand: AWEN Thailand) นำโดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน AWEN Thailand พร้อมด้วยหม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช ประธานบริหาร AWEN Thailand และคณะ เข้าร่วมการหารือ

ปัจจุบัน AWEN Thailand ดำรงตำแหน่งประธาน AWEN วาระปี 2561-2563 ต่อจากฟิลิปปินส์ ประจวบเหมาะกับที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 คุณหญิงณัฐิกาฯ แสดงความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมในกรอบ AWEN เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีอาเซียนในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแนวคิดหลัก การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ได้แก่ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ในปี 2562 AWEN Thailand มีกำหนดจัดกิจกรรมสำคัญ 2 รายการ ได้แก่ ASEAN Women’s Business Conference & Award Ceremony: Advancing Women Economic Empowerment  through Action and Impact ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 และ Women CEOs Summit: Globalization 4.0 and Beyond: Shaping the Future of Women Enterprises ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของ AWEN และ AWEN Thailand