01
สิงหาคม
2562

นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะคู่สมรสของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา พร้อมผู้ติดตาม เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)

01
สิงหาคม
2562

นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะคู่สมรสของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา พร้อมผู้ติดตาม เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)

313

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะคู่สมรสของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา พร้อมผู้ติดตาม เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารไทย รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหารให้การต้อนรับ

คณะคู่สมรสฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารไทย รับชมวีดิทัศน์แนะนำสถาบันอาหาร (National Food Institute) ชมการสาธิตการประกอบอาหารไทยในเมนู “ผัดไทยกุ้งสด” โดยคุณอนิษรา ปวิรานันท์ หรือครูแซม และได้ร่วมประกอบอาหารไทยในเมนู “ต้มยำกุ้ง” จากนั้น ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะคู่สมรสฯ ณ บ้านน้อย โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

 

คลังรูปภาพ : นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะคู่สมรสของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา พร้อมผู้ติดตาม เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)