31
กรกฎาคม
2562

นาย Jaime Antonio Pomareda Montenegro รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

31
กรกฎาคม
2562

นาย Jaime Antonio Pomareda Montenegro รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

496

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นาย Jaime Antonio Pomareda Montenegro รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงเทพฯ โดยกล่าวถึงความมุ่งมั่นของเปรูที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับอาเซียน ทั้งนี้ TAC เป็นสนธิสัญญาสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค โดยเปรูนับเป็นอัครภาคีอันดับที่ 38 ของอาเซียน

คลังรูปภาพ :  นาย Jaime Antonio Pomareda Montenegro รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรูลงนามภาคยานุวัติสารเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้