21
มกราคม
2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสหภาพยุโรป-อาเซียน ครั้งที่ 22 ณ กรุงบรัสเซลส์

21
มกราคม
2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสหภาพยุโรป-อาเซียน ครั้งที่ 22 ณ กรุงบรัสเซลส์

418

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 22 ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับ EU ซึ่งถือเป็นการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคในสองภูมิภาคที่มีความก้าวหน้าที่สุดของโลก

อาเซียนและ EU ต่างสนับสนุนแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยและประเด็นสำคัญที่ไทยมุ่งผลักดันในกรอบอาเซียนในปีนี้ นอกจากนี้ โดยที่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองภูมิภาค อาเซียนและ EU จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อความสำเร็จของการจัดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 2 ที่ EU จะเป็นเจ้าภาพในปีนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓
Joint Statement of the 22nd EU-ASEAN Ministerial Meeting