17
กันยายน
2562

การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับคณะทำงานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน 17 กันยายน 2562

17
กันยายน
2562

การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับคณะทำงานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน 17 กันยายน 2562

557

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับคณะทำงานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

คลังรูปภาพการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับคณะทำงานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน