20
มิถุนายน
2562

การประชุมคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา วันที่ 20 มิถุนายน 2562

20
มิถุนายน
2562

การประชุมคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา วันที่ 20 มิถุนายน 2562

1,005

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา (CPR) เพื่อเตรียมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562

 

คลังรูปภาพ : การประชุมคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา วันที่ 20 มิถุนายน 2562