14
มิถุนายน
2562

กำหนดการสื่อมวลชน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ

14
มิถุนายน
2562

กำหนดการสื่อมวลชน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพฯ

4,885

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

10.00 – 17.00 น.

ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ (ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel
เพลินจิต)

สื่อทั้งหมด

10.00 – 17.00 น.

รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม
สถานที่ ศูนย์สื่อมวลชน ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต

สื่อทั้งหมด

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

10.00 – 17.00 น.

ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ (ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต)

สื่อทั้งหมด

10.00 – 17.00 น.

รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม
สถานที่ ศูนย์สื่อมวลชน ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต

สื่อทั้งหมด

 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

09.00 – 20.00 น.

ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ (ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต)

สื่อทั้งหมด

09.00 – 20.00 น.

รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม
สถานที่ ศูนย์สื่อมวลชน ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต

สื่อทั้งหมด

 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

06.30 – 22.00 น.

ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ (ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต)

สื่อทั้งหมด

06.30 – 22.00 น.

รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม
สถานที่ ศูนย์สื่อมวลชน ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต

สื่อทั้งหมด

09.00 – 10.30 น.

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

สื่อทั้งหมด(เฉพาะช่างภาพและวีดิโอ)

10.45 – 11.45 น.

การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 19

สื่อทั้งหมด(เฉพาะช่างภาพและวีดิโอ)

12.00 – 13.00 น.

การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 23
สถานที่ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรม The Athenee

สื่อทั้งหมด(เฉพาะช่างภาพและวีดิโอ)

09.00 – 13.00 น.

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ
สถานที่ คริสตัล ฮอลล์ เอ โรงแรม The Athenee(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

  • ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (07.00 น.)

สื่อทั้งหมด(เฉพาะช่างภาพและวีดิโอ)

15.30 – 16.35 น.

การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน/
การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน/
การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
สถานที่ พิมานสยาม ชั้น ๒๙ โรงแรม The Athenee

สื่อเจ้าภาพ

17.00 – 18.30 น.

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ (Plenary)
(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)
สถานที่ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรม The Athenee(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

  • ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (15.00 น.)

สื่อทั้งหมด(เฉพาะช่างภาพและวีดิโอ)

19.00 – 21.00 น.

งานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้นำอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน
สถานที่ คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม The Athenee

สื่อเจ้าภาพ และสื่อทางการ

 

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2562

เวลา

กิจกรรม

สื่อมวลชน

06.00 – 17.00 น.

ศูนย์สื่อมวลชนเปิดทำการ (ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต)

สื่อทั้งหมด

06.00 – 12.30 น.

รับบัตรประจำตัวสื่อมวลชนสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม
สถานที่ ศูนย์สื่อมวลชน ชั้น F โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต

สื่อทั้งหมด

09.00 – 09.45 น.

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
สถานที่ คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม The Athenee

  • ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต ล่วงหน้าอย่างน้อย 2.5 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (06.30 น.)

สื่อทั้งหมด(เฉพาะช่างภาพและวีดิโอ)

*ถ่ายทอดสด

10.00 – 12.00 น.

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อย่างไม่เป็นทางการ (Retreat)
สถานที่ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรม The Athenee

สื่อเจ้าภาพ

และสื่อทางการ

13.30 – 14.00 น.

การแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน
สถานที่ คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม The Athenee

  • ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (11.30 น.)

สื่อทั้งหมด

*ถ่ายทอดสด

14.45 – 15.45 น.

การประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 12
สถานที่ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรม The Athenee(เก็บภาพเฉพาะช่วงต้นของการประชุม)

  • ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังจุดรวมสื่อที่ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรม Grande Centre Point Hotel เพลินจิต ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการ (12.45 น.)

สื่อทั้งหมด(เฉพาะช่างภาพและวีดิโอ)

 

*หมายเหตุ: ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ดังนี้

1. สื่อมวลชนที่สามารถเข้าร่วมทำข่าวในห้องประชุมตามกำหนดการที่เปิดให้ทำข่าวต้องรวมพลอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดการ ในจุดที่กำหนดที่ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรม Grande Centre Point เพลินจิต เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อมวลชนจะเป็นผู้นำพาคณะสื่อมวลชนไปยังพื้นที่พักรอที่กำหนด และสถานที่ประชุมตามกำหนดเวลาและลำดับที่ระบุล่วงหน้า หากมีสื่อมวลชนได้เดินทางไปโรงแรม The Athenee โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อมวลชนดูแลหรือนำ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่ประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและวีดิโอจะต้องผ่านการตรวจก่อนการทำข่าวทุกกำหนดการ

2. ฝ่ายเลขานุการศูนย์สื่อมวลชนจะเป็นผู้จัดตารางพร้อมจัดรถตู้ ในการเดินทางระหว่างสถานที่ประชุมกับศูนย์สื่อมวลชน

3. สื่อมวลชนทุกท่านควรแต่งกายสุภาพตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในศูนย์สื่อมวลชน พื้นที่พักรอของสื่อมวลชน และสถานที่ประชุม

4. สื่อมวลชนสามารถดาวน์โหลดข่าวการประชุม และเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งภาพ และวีดิโอจาก การประชุม ผ่านเว็บไซต์ www.asean2019.go.th หรือระบบอินทราเน็ตภายในศูนย์สื่อมวลชน