30
เมษายน
2562

International Conference on Cybersecurity: Implications on Peace & Security in the ASEAN Region, 10-11 May 2019, Bangkok

30
เมษายน
2562

International Conference on Cybersecurity: Implications on Peace & Security in the ASEAN Region, 10-11 May 2019, Bangkok

1,282

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม International Conference on Cybersecurity: Implications on Peace & Security in the ASEAN Region ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค. 2562 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ตามลิงค์นี้

http://www.cybersecuritythailand.com/app/netattm/attendee/page/87644