31
กรกฎาคม
2562

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52

31
กรกฎาคม
2562

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52

505

เช้าวันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 โดยต้อนรับรัฐมนตรี ผู้แทนและคู่สมรสจากทุกประเทศสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่ก่อตั้งอาเซียน และยินดีที่ในช่วง 6 เดือนแรกของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต รวมทั้งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหลายประการ อาทิ การรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน การเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในอาเซียน ที่จังหวัดชัยนาท การยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนให้เป็นองค์กรของอาเซียน และการรับรองปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาค นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาอาเซียนและประเทศต่าง ๆ นอกภูมิภาค

 

คลังรูปภาพ :  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52