05
กันยายน
2562

อธิบดีกรมอาเซียนพบหารือกับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนส่งเสริมศักยภาพสตรีในอาเซียน

05
กันยายน
2562

อธิบดีกรมอาเซียนพบหารือกับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนส่งเสริมศักยภาพสตรีในอาเซียน

485

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน และผู้แทนกรมอาเซียน พบหารือกับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) Thailand) นำโดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน AWEN Thailand พร้อมด้วยหม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช ประธานบริหาร AWEN Thailand และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน Women CEOs Summit ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งมี AWEN เป็นเจ้าภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรี ในโอกาสที่ AWEN Thailand ดำรงตำแหน่งประธาน AWEN วาระปี 2561-2563 และประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของ AWEN และ AWEN Thailand อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWEN และงาน Women CEOs Summit ได้ที่ http://www.awenasean.org