13
กุมภาพันธ์
2562

อธิบดีกรมอาเซียนพบหารือรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ สนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

13
กุมภาพันธ์
2562

อธิบดีกรมอาเซียนพบหารือรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ สนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

886

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน และเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน เข้าร่วมการหารือในช่วงอาหารกลางวัน (Working Lunch) ตามคำเชิญของนายเบนจามิน คิง (H.E. Mr. Benjamin King) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ และคณะ ในโอกาสการเยือนไทยของนายเบนจามิน คิง และคณะ ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำอาเซียน Deputy Chief of Executive กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่อาวุโสนิวซีแลนด์ในที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการหารือด้วย

ฝ่ายนิวซีแลนด์แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยตลอดปี 2562 และข้อริเริ่มต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ และสะท้อนอยู่ในแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย ได้แก่ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability)  นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคด้วย

อนึ่ง อาเซียนและนิวซีแลนด์เป็นคู่เจรจา (Dialogue Partner) ตั้งแต่ปี 2518 และได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ในปี 2558 นิวซีแลนด์หวังว่าจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์ ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจากับอาเซียนในปีหน้า