23
มิถุนายน
2562

แถลงข่าวของประธานว่าด้วยพิธีเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน

23
มิถุนายน
2562

แถลงข่าวของประธานว่าด้วยพิธีเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน

947

Chairman’s Press Statement on the Launch of
the Satellite Warehouse in Chainat Province
under the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA)
23 June 2019, Bangkok, Thailand

 

The ASEAN Leaders at the 34th ASEAN Summit today launched a Satellite Warehouse in Chainat Province, Thailand, under the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA). The Satellite Warehouse in Chainat Province will enable ASEAN and particularly the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) in Indonesia to more effectively pursue rapid mobilization and distribution of relief items to disaster-affected ASEAN Member States in mainland Southeast Asia. Networking with the Regional Warehouse in Malaysia and the Satellite Warehouse in the Philippines, this Satellite Warehouse in Thailand will further strengthen ASEAN’s collective response to natural disasters under the “One ASEAN, One Response” across ASEAN.

The Satellite Warehouse under the DELSA is another deliverable in support of the ASEAN Chairmanship theme of “Advancing Partnership for Sustainability

***********************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ⇓
Chairman’s Press Statement on the Launch of the Satellite Warehouse in Chainat Province under the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA)