01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหรัฐฯ

01
สิงหาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหรัฐฯ

619

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นาย Saleumxay Kommasith รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนาย Mike Pompeo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหรัฐฯ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพฯ โดยได้หารือการเสริมสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ และการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงไซเบอร์ เมืองอัจฉริยะ และความมั่นคงทางพลังงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของภูมิภาคและของโลก เช่น มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และคาบสมุทรเกาหลี

 

คลังรูปภาพ : การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหรัฐฯ