01
สิงหาคม
2562

อาเซียนที่ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

01
สิงหาคม
2562

อาเซียนที่ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

562

อาเซียน “ก้าวไกล” จากแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ตอบรับกับแนวโน้มของโลกที่ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทัน อาเซียนก็เช่นกันต้องเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต เพื่อนำไปสู่การเป็น “ดิจิทัลอาเซียน” โดยใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต แต่สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการนำพาทุก ๆ คนก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

หน้าที่สำคัญของการเป็นประธานอาเซียนก็คือการจัดประชุมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงคณะทำงาน สัปดาห์นี้ไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 มีผู้แทนจากกว่า 30 ประเทศมาเข้าร่วมประชุม นับเป็นการประชุมที่มีจำนวนประเทศมาเข้าร่วมมากที่สุดในรอบปี ซึ่งระหว่างการประชุมครั้งนี้ ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ตั้งแต่ช่วงต้นปี กระทรวงการต่างประเทศได้มอบช็อกโกแลตจากร้าน 60 Plus เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นอาหารว่างบนโต๊ะหารือของผู้นำเมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 รวมทั้งบนโต๊ะประชุมหารือในครั้งนี้ ซึ่งร้าน 60 Plus เป็นร้านช็อกโกแลตที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกกับ MarkRin Chocolate เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการสู่การมีงานทำในภาคธุรกิจอาหาร

ในห้องประชุมที่เน้นการจัดประชุมแบบ Green Meeting เช่น การใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติกในการเสิร์ฟน้ำ ก็ยังมีกล่องรับฝาอลูมิเนียมของขวดน้ำดื่มแก้ว เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำไปสนับสนุนการผลิตขาเทียมมอบให้แก่ผู้พิการขาดขา โดยนอกจากทางมูลนิธิฯ จะจัดหน่วยขาเทียมเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ผู้พิการในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศต่าง ๆ ฝึกอบรมและจัดหน่วยขาเทียมออกบริการในต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา บุรุนดี เซเนกัล ด้วย

สำหรับของที่ระลึกอื่น ๆ ที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนในครั้งนี้ นอกจากเน้นวัสดุรีไซเคิล ก็ยังให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือเซ็นทรัลนำสินค้าชุมชน Good Goods มามอบให้ ได้แก่ กระเป๋าลดโลกร้อนทำจากผ้าทอมือชุมชน นาหมื่นศรี จังหวัดตรัง และซองใส่หนังสือเดินทางทำจากผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร จากร้าน Good Goods ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ของเครือเซ็นทรัล ซึ่งนำสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยทางร้านก็ได้ออกซุ้มแสดงสินค้า Good Goods อื่น ๆ ในงานนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าจากผู้พิการทางสายตาในโครงการปักจิตปักใจมาแสดง โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ในโครงการ More than Delivery ได้นำผู้พิการทางสายตาจากจังหวัดเชียงใหม่ มาสาธิตศิลปะการปักผ้าซาชิโกะ ซึ่งเป็นวิธีการปักผ้าโบราณของญี่ปุ่น โดยใช้ด้ายเดี่ยวสำหรับ การปักลงบนผืนผ้าให้เกิดลวดลายเป็นเส้นตรงที่มีความยาวเท่า ๆ กันตามรูปทรงเรขาคณิต ทั้งวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ซึ่งการปักผ้าชนิดนี้เป็นหนึ่งในศิลปะการปักผ้าของหญิงชาวญี่ปุ่นที่จะทำในเวลากลางคืนซึ่งไม่มีแสงจากไฟฟ้า เทียน หรือเครื่องให้แสงสว่างใด ๆ

ภาพที่เห็นแปลกตาแต่น่าชื่นใจระหว่างการประชุมในสัปดาห์นี้ คือร้านกาแฟ Amazon Coffee for Chance ที่เปิดให้บริการทั้งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และสื่อมวลชนที่ศูนย์สื่อมวลชน โดยมีน้อง ๆ บาริสต้าที่เป็นผู้มีความบกพร่องด้านการได้ยินเป็นผู้ชงเครื่องดื่ม การสั่งเครื่องดื่มจะต้องทำโดยภาษามือตามป้ายอธิบายวิธีการที่ตั้งอยู่หน้าร้าน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับบรรดารัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม และสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก

ร้านกาแฟ Amazon Coffee for Chance นี้เป็นโครงการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้มีความบกพร่องด้านการได้ยิน ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนี้ มี 4 ร้าน และกำลังจะขยายเป็น 8 ร้านในปีนี้ นอกจากนี้ ร้านยังใช้แก้วกาแฟที่ผลิตจากจากพลาสติกชีวภาพและหลอดพลาสติกชีวภาพในการเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วย

การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เราได้ยินเกี่ยวกับแนวคิดการจัดประชุมแบบ Green Meeting กันค่อนข้างบ่อย ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนประเด็น “ความยั่งยืน” (Sustainability) จากแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียน “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) สำหรับการประชุมกับคู่เจรจาและประเทศนอกภูมิภาคอื่น ๆ ในช่วงสัปดาห์นี้ ก็นับว่าสะท้อนการ “ร่วมมือ ร่วมใจ” (Partnership) ได้เป็นอย่างดี ส่วนการ “ก้าวไกล” (Advancing) ก็เป็นประเด็นที่ผสมผสานอยู่ในทุกหัวข้อความร่วมมือมาโดยตลอด แต่การร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อก้าวไปสู่ดิจิทัลอาเซียนที่ไร้รอยต่อและยั่งยืนนั้น จะเป็นไปไม่ได้เลย หากเราไม่ก้าวไปพร้อม ๆ กัน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การมีส่วนร่วมของผู้พิการและชุมชนท้องถิ่นในการจัดประชุมระดับภูมิภาคครั้งสำคัญ ๆ เหล่านี้ นับเป็นสัญญาณที่ดีของการก้าวไปด้วยกัน และในช่วงปลายปีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัด  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะยิ่งเป็นโอกาสอันดีในการเน้นย้ำความสำคัญของการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี้อีกครั้งในสายตาผู้นำโลกที่จะมาเข้าร่วมประชุม

 

อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/406270