08
มีนาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific] Outlook 8 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย

08
มีนาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific] Outlook 8 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย

1,647

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific] Outlook ที่จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมเห็นชอบเอกสารท่าทีร่วมของอาเซียน “ASEAN Indo – Pacific Outlook” ซึ่งจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยไม่นำไปสู่การเผชิญหน้าหรือความขัดแย้ง และช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค

สำหรับรูปภาพเพิ่มเติม >>การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเรื่องเอกสาร ASEAN Collective Concept: An [Indo – Pacific] Outlook 8 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย

 

Connect and Follow us at : 
 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH