07
มี.ค.
2019

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 7 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย

07
มี.ค.
2019

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 7 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย

963

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting – SOM) ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะแนวทางการขับเคลื่อนผลลัพธ์ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

สำหรับรูปภาพเพิ่มเติม >> การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 7 มีนาคม 2562 เชียงราย ประเทศไทย

 

Connect and Follow us at : 
 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH