17
มกราคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 17 มกราคม 2562 เชียงใหม่ ประเทศไทย

17
มกราคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 17 มกราคม 2562 เชียงใหม่ ประเทศไทย

1,272

นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting – SOM) เพื่อหารือและเตรียมการ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH