28
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 28 พฤษภาคม 2562

28
พฤษภาคม
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 28 พฤษภาคม 2562

1,361

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ที่กรุงเทพฯ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562