17
กันยายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 17 กันยายน 2562

17
กันยายน
2562

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 17 กันยายน 2562

669

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

 

คลังรูปภาพ : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 16 – 19 กันยายน 2562