08
มีนาคม
2562

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน 8 มีนาคม 2562

08
มีนาคม
2562

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน 8 มีนาคม 2562

1,682

นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting: SOM) ระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2562 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.กมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และนายกวี ประสมพล หัวหน้าวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนให้การต้อนรับในการเยี่ยมชมดังกล่าว Mr. Vernon Unsworth และ Mr. Joshua David Morris นักสำรวจถ้ำที่ช่วยเหลือหมูป่า และนายชัยยนต์ ศรีสมุทร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์การช่วยเหลือหมูป่าและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและจากประชาคมระหว่างประเทศ

ในระหว่างการเยือนถ้ำหลวงนี้ คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้พบกับแขกพิเศษ ได้แก่ เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย และโค้ชเอก รวม 13 คน โดยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่สมาชิกทีมหมูป่าและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 9 โรงเรียนด้วย

สำหรับรูปภาพเพิ่มเติม >> เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนเยี่ยมชมวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน 8 มีนาคม 2562

 

Connect and Follow us at : 
 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH