31
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย

31
กรกฎาคม
2562

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย

674

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นาง Retno L.P. Marsudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และนาย Sergey Lavrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร โดยได้หารือเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ การต่อต่านการก่อการร้าย และการจัดการภัยพิบัติ ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย

คลังรูปภาพ : การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-รัสเซีย